‘ฟิวส์-กิติกร’ตัวแทนศิลปินไทย ขับร้องเพลงหน้าพระที่นั่ง

“ฟิวส์-กิติกร โพธิ์ปี” ตัวแทนศิลปินไทย สุดปลาบปลื้มน้ำตาไหล ขับร้องเพลงวัฒนธรรมหน้าพระที่นั่ง “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงประทับทอดพระเนตรในงานบุญปีใหม่ลาวงานราตรี (สงกรานต์) งานบุญประเพณีบายศรีสู่พระขวัญและงานราตรีตามแบบฮีตคองลาว (จารีตประเพณี) บุญปีใหม่ลาวตรุษสงกรานต์ม่วนซื่นซำบายดี เขื่อมสัมพันธ์พี่น้องลาว-ไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561ที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Continue reading “‘ฟิวส์-กิติกร’ตัวแทนศิลปินไทย ขับร้องเพลงหน้าพระที่นั่ง”