เกาะลิบง

ชื่อเสียงของเกาะลิบงในฐานะเขตห้ามล่าสัตว์ป่า คือ การเป็นแหล่งดูนกทะเลที่มีอยู่อย่างหนาแน่นแห่งหนึ่งของเมืองไทย นอกเหนือไปจากการเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง โดยที่นี่มีพื้นที่ 25,000 ไร่ และเพราะเป็นเกาะที่สมบูรณ์ไปด้วยหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์เต็มทีที่เกาะลิบงแห่งนี้คุณจึงอาจมีโอกาสได้ทักทายกับเจ้าพะยูนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

ทั้งนี้ เกาะลิบงได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง โดยมีที่ทำการเขตฯ อยู่บริเวณแหลมจุโหย รอบ ๆ เกาะมีสถานที่น่าเที่ยวชมหลายแห่ง อาทิ หาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย หาดหญ้าคา เป็นต้น โดยเฉพาะบริเวณแหลมจุโหยนั้นเป็นหาดทราย ครั้นเวลาน้ำลดจะสามารถเดินทางไปถึงหาดตูบได้ เกาะลิบง คือ ถิ่นอาศัยของนกทะเลและนกชายเลนจำนวนมากที่อพยพหนีหนาวเข้ามาอาศัยอยู่โดยเฉพาะบริเวณหาดตูบ ซึ่งราว ๆ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม คุณจะได้สัมผัสความน่ารักของปักษาแสนงามเหล่านี้ อาทิ นกกินเปี้ยว นกกวัก นกยางเขียว นกนางนวลแกลบเคราขาว นกหัวโตขาดำ เป็นต้น แม้เกาะลิบงยังคงมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นหลายหมู่บ้านแต่ชาวบ้านยังดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายทำอาชีพประมง สวนยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และตั้งมั่นในแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อรักษาเกาะลิบงให้มีความงดงามเช่นนี้ตลอดไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand