‘ฟิวส์-กิติกร’ตัวแทนศิลปินไทย ขับร้องเพลงหน้าพระที่นั่ง

“ฟิวส์-กิติกร โพธิ์ปี” ตัวแทนศิลปินไทย สุดปลาบปลื้มน้ำตาไหล ขับร้องเพลงวัฒนธรรมหน้าพระที่นั่ง “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงประทับทอดพระเนตรในงานบุญปีใหม่ลาวงานราตรี (สงกรานต์) งานบุญประเพณีบายศรีสู่พระขวัญและงานราตรีตามแบบฮีตคองลาว (จารีตประเพณี) บุญปีใหม่ลาวตรุษสงกรานต์ม่วนซื่นซำบายดี เขื่อมสัมพันธ์พี่น้องลาว-ไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561ที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประจำประเทศไทย ถ.ประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานงานบุญประเพณี “บุญปีใหม่ลาวและงานราตรี” สัมพันธภาพแห่งวัฒนธรรมไทย-ลาว รักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยมีนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย, นายสะเหลิมไซ กมมะสิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นายบัวเงิน ซาพูวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวและการท่องเที่ยวลาว, นายขันทอง มโนทำ อดีตรมต.กระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวและการท่องเที่ยวลาว, นายบุญเหลือ จันดานุวงศ์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, นายวีระ ลิ้มศิริ เลขาธิการลาวเวียง, นายเจริญ ลาพา ประธานบริษัทลาวเจริญศิลป์ผู้จัดงานด้านวัฒนธรรมลาว, นายก้องเกียรติ มนตะคุ รองประธานบริษัทลาวเจริญศิลป์, นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ เลขาธิการสมาคมไทย-ลาว -พม่า เพื่อมิตรภาพ กรมเอเซียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการเจ้าหน้าสถานทูตลาว นายฟิวส์-กิติกร โพธิ์ปี ศิลปินตัวแทนวัฒนธรรมไทย 4 ภาค สมาคมเมืองหมอลำโอเปร่าอิสาน แขกผู้มีเกียรติระดับสูงของทั้ง 2 ประเทศไทย-ลาว ได้เฝ้าฯ รับเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น เป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิต ปกเกล้าปกกระหม่อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระเมตตา ทรงทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตวัฒนธรรมเพลงไทยโดยมีนายฟิวส์-กิติกร โพธิ์ปี ศิลปินทูตวัฒนธรรมไทย 4 ภาค เป็นผู้แสดงและขับร้องหน้าพระที่นั่งทรงประทับ และร่วมถวายการแสดงนี้โดยนายสมยศ ศรีสมบูรณ์ นายกสมาคมเมืองหมอลำโอเปร่าอิสาน นายชนากิติ์ โบลาท อุปนายกสมาคมเมืองหมอลำโอเปร่าอิสาน ซึ่งได้เป็นตัวแทนและเป็นองค์กรด้านวัฒนธรรมสำคัญในการจัดแสดงงานด้านส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

“ฟิวส์-กิติกร โพธิ์ปี” กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรติเป็นศิลปินรับเชิญในงานบุญประเพณี บุญปีใหม่ลาวและงานราตรีครั้งสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย-ลาว รวมถึงได้เป็นศิลปินผู้ขับร้องเพลงวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีทางการทูตวัฒนธรรมสองประเทศบ้านพี่เมืองน้อง (ไทย-ลาว) ทูลเกล้าถวายงานการแสดงหน้าพระที่นั่งทรงประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันนำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ถือเป็นสิริมงคลกับชีวิตสูงสุดของความเป็นศิลปิน

ฟิวส์รู้สึกภาคภูมิใจปลาบปลื้มปิติที่สุดในชีวิตของการเป็นศิลปินนักแสดง ถือเป็นประวัติศาสตร์แห่งเกียรติยศครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นบุญวาสนาบารมี สิริมงคลสูงสุดของชีวิตที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทั้งได้ถวายงานด้านการแสดงวัฒนธรรมไทยขับร้องเพลงวัฒนธรรมไทย ที่บริเวณหน้าพระที่นั่ง

ในขณะที่ฟิวส์ถวายงานการแสดงขับร้องเพลงวัฒนธรรมหน้าพระที่นั่งที่พระองค์ทรงประทับอยู่นั้น ได้เห็นพระองค์ทรงแย้มพระสรวลและทรงปรบพระหัตถ์ขณะที่ตนกำลังขับร้องเพลงวัฒนธรรม ทำให้ยิ่งภาคภูมิใจประทับใจจนน้ำตาไหลซึมด้วยความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิอาจหาสิ่งใดเปรียบเทียบได้ นับเป็นมหากุศลสูงสุดที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านการแสดงทางด้านวัฒนธรรมในงานบุญประเพณี บุญปีใหม่ลาวและงานราตรีครั้งนี้ ยิ่งใหญ่ระดับชาติ 2 แผ่นดินที่ได้ร่วมสร้างสัมพันธภาพทางวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียวกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews