ประโยชน์ของปลา

ถ้านึกถึงอาหารเพื่อสุขภาพ เชื่อว่าหนึ่งในนั้นต้องมี “ปลา” เป็นตัวชูโรง เพราะปลามีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หากถามว่าคุณค่าทางอาหารของปลามีอะไรบ้าง เราคงนึกถึงโปรตีนเป็นอย่างแรก เพราะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ก็ต้องคู่กับโปรตีนอยู่แล้ว แต่ปลามีคุณสมบัติเฉพาะตัวมากกว่านั้นและการกินปลาช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดโอกาสเป็นอัมพาต โดยเฉพาะในผู้หญิง และลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ประโยชน์ของการกินปลา
1. กินปลาลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง
2. การกินปลาลดโอกาสหัวใจล้มเหลว
3.การกินปลาช่วยลดโอกาสเป็นอัมพาต
4. การกินปลาช่วยลดโอกาสอัมพาตในผู้หญิง
5. การกินปลาลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth