การบริโภคของครัวเรือนขยายตัว

การบริโภคของครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 5 จากปีก่อนโดยเร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 4.5 ​​ในไตรมาสที่สอง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.9 เทียบกับร้อยละ 3.2 ในไตรมาสที่ผ่านมา และการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ลดลงจากร้อยละ 4.9 ขณะที่การส่งออกสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 0.1 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ในไตรมาสที่สอง

ยอดการส่งออกสินค้าที่จัดส่งเป็นรายเดือนลดลง 0.2% เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 7.4% ในไตรมาสก่อนหน้า การหดตัวของการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นผลมาจากการส่งออกยางพาราที่ลดลงเนื่องจากประเทศจีนมีสต๊อกยางพาราสูงจีนเป็นผู้นำเข้ายางพารารายใหญ่อุปสรรคการค้าขาย การส่งออกสินค้าบางประเภทลดลงเนื่องจากผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากอุปสรรคทางการค้า ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การส่งออกวงจรรวมไปจีนลดลง ได้แก่ สงครามการค้า การส่งออกเครื่องซักผ้าและเซลล์แสงอาทิตย์ก็ลดลงเนื่องจากมาตรการป้องกันของสหรัฐฯเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ